گروه مشاوره و روان شناسی امارات متحده

اطلاع رسانی در مورد مصوبات گروه مشاوره و روان شناسی ، یافته های علمی ،

هفته ي مشاغل

باسمه تعالی

به : سرپرستی محترم مدارس جمهوری اسلامی ايران

از : سرگروه مشاوره

موضوع : برگزاری هفته ی معرفی مشاغل

با تقديم سلام و ادای احترام

نظر به اينکه انتخاب آگاهانه و مدبّرانه ی شغل از ضروريات زندگی حرفه ای است و از آن جا که هفته ی اول اردیبهشت ماه از سوی وزارت متبوع به نام هفته ی معرفی مشاغل نام گذاری شده است ، لذا متمنی است ترتيبی اتخاذ گردد تا مشاوران مجتمع های تابعه با نظارت مديران محترم نسبت به نکوداشت اين هفته اقدام نمايند.

اهم موارد به شرح زير پيشنهاد می گردد . شايسته است مديران مجتمع به تناسب امکانات و موقعيت ها نسبت به اجرای آن اقدام نمايند.

1.      تشکيل کميته ی برگزاری هفته ی مشاغل با استناد به نامه شماره 483/4041/540 مورخ 21/11/88  مرکّب از مدير (رئيس کميته ) ، مشاور (دبير کميته ) ، معاون آموزشی ، معاون پرورشی ، نماينده ی شورای دبيران (نماينده ی انجمن اوليا و نيز رئيس شورای دانش آموزی ، عندالزوم) .

2.      نامگذاری هفته ی مشاغل از چهارم تا دهم ارديبهشت ماه .  شايان ذکر است از سوی اداره کل امور تربيتی و مشاوره به شرح جدول زير نامگذاری انجام شده است . کمیته ها می توانند به فراخور توپولوژيک و جغرافيايی ، نسبت به نامگذاری جديد اقدام کنند.

رديف

روز

تاريخ

نام گذاری

1

يکشنبه

4/2/90

راهنمايی و مشاوره  ، خلاقيت و خود اشتغالی دانش آموزان  

2

دوشنبه

5/2/90

جهاد اقتصادی ، بصيرت شغلی

3

سه شنبه

6/2/90

راهنمايی شغلی ، تربيت اقتصادی و صرفه جويی دانش آموزان

4

چهارشنبه

7/2/90

مشاوره ی شغلی و مدرسه ی مطلوب در افق 1404

5

پنج شنبه

8/2/90

توزيع متوازن دانش آموزان در رشته های تحصيلی

6

جمعه

9/2/90

راهنمايی شغلی و ارائه الگوی مطلوب ، منسجم و کارآمد هدايت تحصيلی

7

شنبه

10/2/90

چشم انداز مشاغل بومی ( ايرانيان در امارات )

 

3.      تهيه بروشور و ارائه به دانش آموزان در زمينه های مختلف مانند معرفی مشاغل گوناگون و ضرورت انتخاب حرفه .

4.      تهيه تراکت در اهميت شغل و کار و نصب در تابلوی اعلانات . برخی جملات مناسب برای تراکت:

*  انتخاب شغل ، انتخاب سبک زندگی است .

*  انسان خودش را در کار کشف می کند.

*  به نظر شما انتخاب شغل ، امری است آگاهانه يا ناآگاهانه ؟

*  اگر شغلی داری که هيچ سختی ندارد ، بدان که شغل نداری .

*  قبل از هر تصميمی فکر کن و قبل از هر اقدامی مشورت نما (امام حسين عليه السلام ) .

5.      تدارک برنامه ی سخنرانی و جلسه ی پرسش و پاسخ برای دانش آموزان .

6.      تشکيل بانک اطلاعات شغلی با تجهيز آن به CD ، بروشور ، کتاب و سايت های مفيد .

7.      تشکيل نمايشگاه يا غرفه ای در هفته ی مشاغل مرکب از دست ساخته های دانش آموزی و جزوه های آموزشی .

8.      بازديد دانش آموزان از مراکز علمی ، آموزشی و حرفه ای با همکاری اوليای دانش آموزان .

9.      دعوت از اوليای دانش آموزان که صاحب مشاغل خاص هستند جهت سخنرانی در صبحگاه .

ضمناً جهت دريافت گلچين پيام های هفته ی مشاغل به آدرس : www.VR112.blogfa مراجعه نماييد.

همچنين برخی از تراکت ها و مقالات در وبلاگ مشاوره قرار داده شده است . آدرس : www.moshaveruae.blofa.com

از مشاوران محترم تمامی مجتمع ها در خواست می شود گزارش مختصری از فعاليت های انجام شده در هفته ی مشاغل را تا تاريخ 15/2/90 به ايميل سرگروه ارسال نمايند . VR112@yahoo.com

با تشکر جاودانی / ولی الله رمضانی

سر گروه مشاوره و روان شناسی مدارس ایرانی در امارات عربی متحده

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ساعت 12:27  توسط سر گروه مشاوره   |